Category Archives: Настани

УЧЕСТВО И ОСВОЕНИ НАГРАДИ НА: М Е Ѓ У Н А Р О Д Е Н С А Е М НА И Н О В А Ц И И ВО Т Р И Н Е Ц Р Е П У Б Л И К А Ч Е Ш К А WERK ARENA TRINEC на 16 и 17 ЈУНИ 2016 “ INVENT ARENA ”

  ДПАТУ ПРОНАОЃАЧ МИХАЈЛО ПУПИН –Скопје се претстави со три патентирани трудови и тоа сo: 1.МОДУЛАРЕН ГРОМОБРАНСКИ ФАЌАЧ громобран СО УРЕД ЗА РАНО […]

Read More

ПЛАНИРАНИ АКТИВНОСТИ

  На 26.06.2015 година Друштвото ДПАТУ ПРОНАОЃАЧ МИХАЈЛО ПУПИН – Скопје потпиша договор за деловна соработка со Отворениот граѓански универзитет за доживотно учење […]

Read More